Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Odvetnik Janez Starman, partner

Odvetniška pisarna Starman Velkaverh

Delovne izkušnje je začel pridobivati leta 1996, ko je po diplomi nastopil pripravništvo pri odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu v odvetniški pisarni Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh. Leta 1998 je opravil državni pravniški izpit. V obdobju 1997–1998 je opravljal sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Kopru.

V odvetniški pisarni Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh je partner od leta 2000.
Leta 2005 je uspešno opravil izobraževanje v programu “International Criminal Court (ICC) from the perspective of defense lawyers” in postal usposobljen za zastopanje kot zagovornik pred Mednarodnim kazenskim sodiščem v Haagu. Dve leti kasneje je nadaljeval študij na magistrski stopnji civilnega in gospodarskega prava.

V letu 2009 je pri Društvu mediatorjev Slovenije pridobil naziv trener mediatorjev. Od leta 2010 deluje kot mediator pri sodiščih v okviru okrožja Okrožnega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Kopru.

Področja delovanja odvetnika:

  • civilno pravo,
  • gospodarsko pravo,
  • delovno pravo,
  • dedno pravo,
  • kazensko pravo,
  • upravno pravo,
  • ustavno pravo,
  • mednarodno pravo,
  • alternativno reševanje sporov.

Znanje tujih jezikov:

angleščina, italijanščina, hrvaščina, srbščina.

Kontakt:

Kolodvorska 1, 6000 Koper
Tel.: +386 (0) 5 66 26 400
Faks: +386 (0) 5 66 26 404
E-mail: janez.starman@starman-op.si

Podružnica v Ljubljani
Argentinska ulica 16 (BTC), 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0) 1 42 25 500
Faks: +386 (0) 1 42 25 502
E-mail: info@starman-op.si

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

Nenajavljene stranke sprejema ob sredah med 16. in 18. uro.

Naši strokovnjaki