Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

Delovno pravo ureja pravice in obveznosti delavcev ter njihovih delodajalcev. Njegovi temeljni področji sta individualno in kolektivno delovno pravo. Znanje s področja delovnega prava nadgrajujemo z bogatimi izkušnjami iz poslovne in sodne prakse. Zastopamo delodajalce in delavce.

  • Med drugim pripravljamo interne delovne akte in svetujemo pri njihovi pripravi.
  • Pregledujemo in sestavljamo pogodbe o zaposlitvi.
  • Svetujemo pri vodenju delovnopravnih postopkov in urejanju delovnih razmerij.
  • Zastopamo stranke v individualnih in kolektivnih delovnih sporih pred delovnimi sodišči ter v postopkih uveljavljanja njihovih pravic in zunajsodnem reševanju sporov.
  • Pogostejša področja zastopanja delavcev so prenehanje delovnega razmerja, disciplinski postopki in kršitve pravic iz delovnega razmerja.

Poškodbe pri delu

K delovnemu pravu sodi tudi pravo varnosti pri delu, v njegovem okviru pa obravnavamo poškodbe pri delu.

Naši strokovnjaki