Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Brezplačna pravna pomoč

Z brezplačno pravno pomočjo uresničujejo pravico do sodnega varstva osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogle uresničevati. Upravičencem, ki izpolnjujejo finančne in vsebinske pogoje, omogoča v prvi vrsti sodno varstvo, izjemoma tudi predsodno svetovanje in sklenitev poravnav.

Preden odvetnik začne delo, potrebuje odločbo o Brezplačni pravni pomoči in napotnico Brezplačne pravne pomoči, ki ju na sodišču izda Strokovna služba za Brezplačno pravno pomoč.

Brezplačna pravna pomoč

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1225

https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/pravna-pomoc/brezplacna-pravna-pomoc

Naši strokovnjaki