Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Nepremičninsko pravo

Naše odvetniške storitve pri nakupu in prodaji nepremičnin med drugim obsegajo:

  • preverjanje zemljiškoknjižnega stanja,
  • vodenje pogajanj pri prodaji ali nakupu nepremičnine,
  • pripravo pogodb o prenosu lastninske pravice na nepremičninah (kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, pogodbe o poslovnem ali stanovanjskem najemu),
  • pravno svetovanje pri pogodbah o financiranju,
  • pridobitev soglasij,
  • izvedbo postopka plačila davka in
  • vpis v zemljiško knjigo.

Naši strokovnjaki