Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Odvetnik mag. Gregor Velkaverh, partner

Gregor Velkavrh

Odvetnik mag. Gregor Velkaverh je leta 1992 postal partner v odvetniški pisarni Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh. Poklicno pot na področju prava je začel po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1976, dve leti pred tem pa je služboval kot novinar pri ČGP Delo v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil kot sodniški pripravnik na Občinskem sodišču v Kopru in leta 1978 opravil državni pravniški izpit. Nato je do leta 1992 delal na različnih funkcijah na sodiščih.

Leta 1977 je bil imenovan za sodnega tolmača za angleški jezik, deset let kasneje pa še za sodnega tolmača za hrvaški jezik.

Na Pravni fakulteti Univerze v Splitu je leta 1986 pridobil znanstveni magisterij s področja pomorskega prava.

Področja delovanja odvetnika:

  • gospodarsko pravo,
  • civilno pravo (obligacijsko, stvarno, družinsko in dedno pravo),
  • davčno pravo,
  • pomorsko pravo,
  • mednarodno pravo,
  • kazensko pravo.

Znanje tujih jezikov:

  • italijanščina,
  • angleščina (sodni tolmač),
  • hrvaščina (sodni tolmač).

Kontakt:

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel.: +386 (0) 5 63 09 222
Faks: +386 (0) 5 63 09 225
E-mail: gregor.velkaverh@adv-velkaverh.si

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

Nenajavljene stranke sprejema ob sredah med 16. in 18. uro.

Naši strokovnjaki