Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Kazensko pravo in prekrški

Kazensko pravo kot del javnega prava predstavlja široko področje kazenskopravne ureditve. Njegova vsebinska pravila se nanašajo na to, koga, za katero kaznivo dejanje in kako se kaznuje. Postopkovna pravila so urejena z zakoni, obenem pa jih opredeljuje tudi sodna praksa domačih in mednarodnih sodišč.

Kot odvetniki in zagovorniki za kazensko pravo zastopamo v kazenskih postopkih oškodovance ali obdolžence.

Svetujemo in zastopamo v:

  • kazenskih postopkih pred okrajnimi sodišči,
  • kazenskih postopkih pred okrožnimi sodišči.

Na področju prekrškovnega prava svetujemo o nadaljnjih ukrepih zoper odločbe ali sklepe o prekršku.

Naši strokovnjaki