Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Odškodninsko in zavarovalno pravo

Strokovno pravno pomoč in pravne nasvete zagotavljamo že od začetkov delovanja tudi na področju odškodninskega in zavarovalnega prava. Med pogostejšimi primeri so delovne nezgode, prometne nesreče, naključne in krivdne povzročitve škode. Opravljamo:

  • Analize pogodbenih in zavarovalnih razmerij med strankami.
  • Svetovanje pri izbiri pravnih sredstev zoper povzročitelja.
  • Priprava odškodninskih zahtevkov in tožb.
  • Uveljavljanje odškodninskih in zavarovalnih zahtevkov.
  • Pogajanja z zavarovalnicami za plačilo odškodnine.
  • Zastopanje v postopkih uveljavljanja odškodnine.

Pravično denarno odškodnino za nepremoženjsko škodo strank uveljavljamo zaradi škode, ki je nastala zaradi napake ali krivde drugega. Podlaga za to so med drugim povzročene fizične in duševne bolečine, izgubljeno dobro ime, strah.

Ko je pri škodi, povzročeni zaradi napake ali krivde drugega, prišlo do uničenja ali poškodovanja lastnine, izpada dohodka zaradi nezmožnosti opravljanja dela, materialnih stroškov, povezanih z zdravljenjem in podobnih, uveljavljamo odškodnino za premoženjsko škodo.

Naši strokovnjaki