Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Civilno pravo

Odvetniška pisarna Starman/Velkaverh svetuje in zastopa, prevzema ali vodi postopke iz širokega spektra civilnega prava. Med njimi so dedno, družinsko, nepremičninsko in zemljiškoknjižno pravo za stranke iz Slovenije in drugih držav. Sestavljamo tudi vse vrste civilnih pogodb in drugih zasebnih listin.

  • Stvarno pravo, nepremičnine.
  • Stanovanjsko pravo.
  • Zemljiško-knjižni postopki.
  • Pogodbeno pravo.
  • Odškodninsko pravo.
  • Družinsko pravo.
  • Dedno pravo.
  • Nepravdni postopki.

Stranke redno zastopamo v pravdnih, nepravdnih, kazenskih in upravnih postopkih. Postopke vodimo tudi pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije in Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Naši strokovnjaki