Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Konkurenčno pravo

Delovanje na področju konkurenčnega prava pomembno zaznamujeta poznavanje enotne ureditve, zlasti na ravni Evropske unije, in obenem upoštevanje lokalnega prava.

Slovenskim in tujim strankam:

  • svetujemo pri zagotavljanju skladnosti poslovanja z zakonodajo na področju konkurenčnega prava,
  • svetujemo v primerih nelojalne konkurence, ko želijo ukrepati proti kršitvam konkurenčnih pravil,
  • nudimo zastopanje v zahtevnih postopkih zaradi domnevnih kršitev konkurenčnega prava pred pristojnimi organi, nacionalnim organom za varstvo konkurence, nacionalnimi sodišči in Evropsko komisijo,
  • zagotavljamo pravno pomoč pri pridobitvi potrebnih soglasij na področju prava varstva konkurence v primerih, povezanih z združitvami in prevzemi.

Naši strokovnjaki