Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Arbitraža

Med načini zunajsodnega reševanja sporov je arbitraža najbolj podobna sodnemu reševanju sporov. V primerjavi s sodnimi postopki pa je običajno hitrejša.

Stranke se s sklenitvijo arbitražnega sporazuma dogovorijo, da spor predložijo v reševanje arbitraži in s tem izključijo pristojnost sodišča. Arbitraža in sodni postopek se torej izključujeta.

V arbitraži lahko stranke dosežejo sporazumno rešitev spora. Če jim to ne uspe, o sporu odločijo arbitri. Možnost izpodbijanja arbitražne odločbe s tožbo za razveljavitev arbitražne odločbe je zelo omejena.

Dogovori o arbitraži so praviloma vneseni v pogodbena določila in/ali določila splošnih pogojev poslovanja.

Temeljna pravila postopka arbitraže ureja Zakon o arbitraži (ZArbit, Ur. l. RS, št. 45/2008, z dne 9. 5. 2008).

Več: Ministrstvo za pravosodje

Naši strokovnjaki