Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Davčno pravo

Poslovna davčna tveganja se razlikujejo in spremljajo večino pravnih poslov. Strankam zato s svetovanjem omogočimo, da jih predvidijo in upoštevajo že pri načrtovanju posameznega posla.

Na področju davčnega prava svetujemo:

  • pri statusnopravnih preoblikovanjih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov,
  • pri pravnih poslih razpolaganja s poslovnimi deleži,
  • pri tolmačenju davčne zakonodaje v vsakodnevnem poslovanju,
  • v postopkih davčnega nadzora,
  • pri prodaji nepremičnin,
  • na področju dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb.

Stranke zastopamo tudi v upravnih postopkih pred upravnimi in sodnimi organi. V primeru zahtevnejših in specialističnih zadev sodelujemo s priznanimi strokovnjaki.

Naši strokovnjaki