Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Dedno pravo

Pri dedovanju preide premoženje umrlega na drugo fizično ali pravno osebo, ki je njegov pravni naslednik.

Kot ureja Zakon o dedovanju, se lahko deduje stvari in pravice, ki pripadajo posameznikom. Zakon ureja tudi nujni delež potomcem (naravnim in posvojencem) in staršem (tudi posvojiteljem).

Strankam svetujemo in jih zastopamo pri urejanju zadev dednega prava, kot so:

  • dedovanje na podlagi zakona,
  • dedovanje na podlagi oporoke,
  • sestava dednopravnih pogodb,
  • sestava in preklic oporoke,
  • zapuščina in zapuščinski postopki,
  • pogodba o preužitku in darilnih pogodbah,
  • uveljavljanje nujnega dednega deleža,
  • ločitev in izločitev zapuščine.

 

Naši strokovnjaki