Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Denacionalizacija in vrnitev premoženja

Odvetniška pisarna Starman/Velkaverh ima obsežne izkušnje pri zastopanju strank v denacionalizacijskih postopkih zaradi nezakonito odvzetega premoženja.

V sodnih postopkih med drugim uveljavljamo plačilo odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji zaradi nemožnosti uporabe vrnjenega premoženja, kot so hiše, stanovanja, poslovni prostori, gozdovi, ki so bili vrnjeni upravičencem v naravi.

Svetujemo in opravljamo storitve tudi v razmerjih do Republike Slovenije in do Slovenskega državnega holdinga kot zavezancev za izplačilo odškodnine po Zakonu o denacionalizacij in Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij.

Naši strokovnjaki