Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Družinsko pravo

Družinsko pravo je del civilnega prava. V Sloveniji je na tem področju krovnega pomena Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ureja zakonsko zvezo, razmerja med starši in otroki in drugimi sorodniki, posvojitve, rejništvo in skrbništvo.

V okviru družinskega prava med drugim:

  • obravnavamo vprašanja razveze,
  • svetujemo in zastopamo stranke v:
    • razveznih postopkih, ki se nanašajo na zakonsko skupnost in razpad zunajzakonske skupnosti,
    • v vprašanjih delitve premoženja in
    • vprašanjih s področja urejanja preživnine (odmere, plačevanja in neplačevanja preživnine) in določitve stikov z mladoletnimi otroki.

Naši strokovnjaki