Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Odvetniška tarifa

Storitve odvetniške pisarne Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh zaračunavamo v skladu z veljavno Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015, z dne 9. 1. 2015).

Odvetniške storitve obračunavamo tudi na podlagi posebnih pisnih dogovorov o nagradi, ki jih sklenemo s strankami ob upoštevanju določil Zakona o odvetništvu in Odvetniške tarife.

Odvetniška tarifa je tako podlaga za obračun storitev v primerih, ko način plačila ni posebej in drugače pisno dogovorjen v obliki dogovora o nagradi.

 

Naši strokovnjaki