Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Postopki pred ustavnim in Evropskim sodiščem za človekove pravice

Pripravljamo zahtevnejša pravna mnenja in ocene v postopkih varstva človekovih pravic.

Na področju prava človekovih pravic ob tem:

  • zastopamo stranke v postopkih pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  • pripravljamo in vlagamo ustavne pritožbe ter predloge za izdajo začasnih odredb na Upravnem sodišču Republike Slovenije zaradi kršitev človekovih pravic ter uveljavljanje kršitev v postopkih pred upravnimi in sodnimi organi,
  • zastopamo stranke pred Evropskim sodiščem za človekove pravice in drugimi organi Sveta Evrope,
  • vlagamo predloge za zadržanje predpisov in predlogov za izdajo začasnih odredb na Ustavnem sodišču.

Naši strokovnjaki