Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Strokovnjaki

V odvetniški pisarni Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh zastopamo stranke na vseh pravnih področjih.

Pri odvetniku Janezu Starmanu so zaposleni odvetniki Maja Cvahte, Ambrož Cvahte in Tatjana Ritoša Oblak. V pisarnah odvetnikov – družabnikov je zaposlenih tudi več odvetniških kandidatov in kandidatk ter pripravnikov in pripravnic.

Specializacije in podeljeni nazivi

Posamezni odvetniki dosegajo visoko strokovnost na področju pomorskega prava, carinskega prava, špedicije in logistike, stečajnega prava in stvarnega prava.

Pridobljene imajo nazive sodni tolmač za angleški, hrvaški in italijanski jezik, upravitelj v insolvenčnih postopkih ter mediator in ad hoc arbiter.

Poklicna etika

Odvetniki v odvetniški pisarni Starman/Velkaverh delujejo skladno s poklicno etiko in pravili Odvetniške zbornice Slovenije ter kodeksom poklicne etike CCBE. V okviru kolektivnega odvetniškega zavarovanja imajo zavarovano poklicno odgovornost po standardni polici Odvetniške zbornice Slovenije in dodatna zavarovanja.

Stranki je pri odvetniku zagotovljena popolna diskretnost, vse informacije, zaupane odvetniku, so zaupne. Odvetnik ne more biti zaslišan v kazenskem ali civilnem postopku ali kakorkoli drugače prisiljen izpovedati o tem, kar mu zaupa stranka. Skladno s predpisi pa je dolžan poročati o dejanjih, ki pomenijo prepovedano pranje denarja.

Vrednost storitev

Naše storitve obračunamo po veljavni odvetniški tarifi in v skladu z ostalimi oblikami, ki jih dopušča Zakon o odvetništvu.

Naši strokovnjaki