Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Odvetnik Ambrož Cvahte

Ambrož Cvahte

Odvetnik Ambrož Cvahte je leta 2010 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani in državnem pravniškem izpitu v letu 2012 se je zaposlil kot odvetniški kandidat pri odvetnici Vanji Šisernik v Ljubljani (2013–2015).

V Odvetništvu/Studio legale Starman/Velkaverh je zaposlen od leta 2015. Deluje pri odvetniku Janezu Starmanu in je od leta 2015 odvetnik za področja civilnega prava (obligacijsko, stvarno, družinsko), gospodarskega in prekrškovnega prava.

Področja delovanja odvetnika:

  • civilno pravo (obligacijsko, stvarno, družinsko pravo),
  • gospodarsko pravo,
  • prekrškovno pravo.

Znanje tujih jezikov:

  • angleščina,
  • hrvaščina,
  • srbščina.

Kontakt:

Podružnica v Ljubljani
Argentinska ulica 16 (BTC), 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0) 1 42 25 500
Faks: +386 (0) 1 42 25 502
E-mail: ambroz.cvahte@starman-op.si

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

Naši strokovnjaki