Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Mediacija

V odvetniški pisarni Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh posvečamo veliko pozornosti alternativnemu reševanju sporov, da bi se stranke izognile sodnemu reševanju. K zunajsodnemu reševanju sporov sodi tudi mediacija.

Odvetnik Janez Starman ima opravljen izpit za mediatorja in deluje kot mediator pri sodiščih, ki spadajo v okrožje Okrožnega sodišča v Ljubljani ter Okrožnega sodišča v Kopru. Mediacije je vodil tudi pri Delovnem sodišču v Kopru (2010) in Okrožnem sodišču v Novi Gorici. Pridobil je naziv trenerja mediatorjev (2009) in vodil izobraževanje v okviru Inštituta za mediacijo in arbitražo Odvetniške zbornice Slovenije ter drugod.

Izpit za mediatorja je opravilo tudi več odvetnikov in kandidatov v odvetniški pisarni Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh, saj je poznavanje področja mediacije nujno tudi za kakovostno delo v odvetništvu.

Mediacija lahko poteka kot program, ki je povezan s sodiščem, ali povsem neodvisno od sodišča in sodnih postopkov.

S postopkom mediacije poskušajo stranke prostovoljno doseči mirno rešitev spora s pomočjo nevtralne tretje osebe, to je mediatorja. Sporazumno rešitev dosežejo stranke, mediator jim pri tem svetuje in nudi pomoč, vendar ne odloča o sporu. Stranke, ki dosežejo takšno rešitev, sklenejo sporazum o rešitvi spora. V mediaciji se lahko sporazumejo, da se sporazum o rešitvi spora sestavi v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, poravnave pred sodiščem ali arbitražne odločbe na podlagi poravnave.

V nasprotju z arbitražo mediator ne more odločiti o sporu; spor se torej v mediaciji reši le, če stranke dosežejo sporazumno rešitev, pri čemer pa lahko mediator s svojim delom odločilno doprinese k temu, da pride do sporazuma.

Več: Ministrstvo za pravosodje

Naši strokovnjaki