Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Pomorsko pravo

Pomorsko pravo je del mednarodnega transportnega prava ali pomorskega zasebnega prava. V odvetniški pisarni Starman/Velkaverh imamo dolgo tradicijo na tem področju, ki zajema trgovinske odnose na morju, prevoz blaga, pomorsko zavarovanje, havarije, najem ladij in stvarnopravne pravice ter zaustavitve ladij v Republiki Sloveniji in v sodelovanju s tujimi odvetniškimi pisarnami tudi zunaj nje.

Dolgoletno prakso imamo prav tako na povezanih področjih pomorskega in carinskega prava ter špedicije in logistike.

Naši strokovnjaki