Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Gospodarsko pravo

Na področju gospodarskega prava ima odvetniška pisarna Odvetništvo Starman/Velkaverh najdaljšo, več kot štiridesetletno tradicijo.

Našo pravno pomoč in zastopanje uporabljajo domače in tuje zasebne družbe v vseh fazah poslovanja, od ustanovitve do združitev ali prevzemov ter pri upravljanju družb. Namenjena je družbam z omejeno odgovornostjo, družbam z neomejeno odgovornostjo, delniškim družbam, komanditnim družbam, komanditnim delniškim družbam in samostojnim podjetnikom.

Tako kot pravno področje so razvejane tudi naše storitve, ki se nanašajo predvsem na:

  • gospodarsko statusno pravo, zlasti ustanavljanje gospodarskih družb,
  • gospodarsko pogodbeno pravo,
  • upravljanje gospodarskih družb, kot so oblikovanje pravnih aktov, priprava na skupščine, uveljavljanje pravic delničarjev ali družbenikov,
  • postopke skrbnega pregleda na pravnem področju,
  • urejanje gospodarske odškodninske odgovornosti,
  • postopke spojitev, razdružitev in prevzemov družb,
  • stečajno pravo.

Naši strokovnjaki