Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

O odvetniški pisarni

V razvoj odvetništva na območju Kopra, Izole in Pirana je odvetniška pisarna Starman/Velkaverh vpeta že več kot 40 let, vse od leta 1972, ko jo je ustanovil odvetnik Danijel Starman.

Naše storitve in odnosi s strankami že od začetkov temeljijo na vrednotah strokovnosti, učinkovitosti in zaupnosti. V novejšem obdobju krepimo tudi svojo mednarodno prisotnost.

Odvetniška pisarna tradicionalno deluje na področju gospodarskega prava. Posamezni odvetniki dosegajo visoko strokovnost na področju pomorskega prava, transportnega prava, carinskega prava, špedicije in logistike, stečajnega prava in gradbenega prava. Ob tem smo specializirani tudi za druga področja odvetniških storitev, kot so obligacijsko, nepremičninsko, družinsko, dedno in kazensko pravo ter ustavno pravo in pravo človekovih pravic.

Kljub bogatim izkušnjam iz sodne prakse poskušamo vsak pravni spor najprej rešiti po zunajsodni poti ter stranki prihraniti pravdne in druge postopke. Kadar to ni mogoče, ji predstavimo pravno relevantna dejstva in svetujemo pri izbiri strategije ter jo nato zastopamo v postopkih.

S svojim delom uresničujemo skupno vizijo odvetniške pisarne Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh zagotavljati:

  • odvetniške storitve z visoko stopnjo strokovnosti in ažurnosti,
  • stalno strokovno izobraževanje in vzgoja mladih pravnikov – bodočih odvetniških pripravnikov, kandidatov in odvetnikov,
  • rast in razvoj odvetniške pisarne za postopno statusno preoblikovanje v odvetniško družbo s partnerskimi člani,
  • ohranjanje tradicionalnih vrednot slovenskega odvetništva z aktivnim delovanjem v Odvetniški zbornici Slovenije,
  • mednarodno delovanje odvetniške pisarne.

Naši strokovnjaki