Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Patentno in avtorsko pravo

Naši odvetniki imajo obsežne izkušnje v pravdah glede intelektualne lastnine in avtorskega prava. Strankam svetujemo na področjih:

  • avtorskega in patentnega prava,
  • pravne zaščite in uveljavljanja pravic iz znamk, patentov in modelov.

Pripravljamo avtorske pogodbe, licenčne sporazume in sporazume o prenosu pravic intelektualne lastnine.

Naši strokovnjaki