Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Mednarodno zasebno pravo

Mednarodno zasebno pravo obsega pravna pravila, ki jih sprejemajo mednarodne organizacije in veljajo za vse države članice mednarodne organizacije in za tiste, ki so ta pravila sprejela v svojo domačo zakonodajo. Opredeljuje tudi pravila o tem, katero pravo se bo uporabilo v primeru, ko sta v razmerju udeleženi dve osebi ali več, ki izvirajo iz različnih pravnih ureditev. To so tako imenovana razmerja z mednarodnim elementom.

Uporaba in poznavanje mednarodnega zasebnega prava sta vse bolj prisotna tudi v Sloveniji, saj razmerja, osebna stanja (zakonska zveza idr.) in pogodbena razmerja vse pogosteje obsegajo mednarodni element, kar je posledica olajšanega prehajanja z območja Slovenije in nanj ter globalizacije na področju storitev in dobrin.

Odvetniška pisarna Starman/Velkaverh je že od svoje ustanovitve usmerjena v obravnavanje in zastopanje strank v razmerjih z mednarodnimi elementi, kar je predvsem posledica njenega delovanja na območju stičišča Slovenije, Hrvaške in Italije ter usmeritve v pomorsko pravo.

Odvetništvo Starman/Velkaverh sodeluje z odvetniki in odvetniškimi pisarnami po vsem svetu, od Singapurja do Združenih držav Amerike.

Odvetnik Janez Starman je član združenja »ELAN« (European Law Association Network), v katerega je aktivno vključenih več kot 20 odvetnikov in odvetniških pisarn z območja širše Evrope.

Naši strokovnjaki