Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Pravna obvestila

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema celotno spletno https://www.starman-velkaverh.si/ s poddomenami in podstranmi vred (v nadaljevanju spletna stran).

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Spletna stran je last Odvetništva/Studio legale Starman/Velkaverh iz Kopra (v nadaljevanju: odvetništvo). Odvetništvo se bo po najboljših močeh trudilo zagotavljati točne in ažurne podatke na spletni strani, vendar uporabnika opozarja, da so vsebine spletne strani  informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za točnost oziroma ažurnost vsebine. Odvetništvo ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih vsebin.

Tako odvetništvo, kot tudi druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale pri izdelavi in postavitvi spletne strani, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani ali za kakršnekoli napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Uporabniki uporabljajo spletno stran in objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Odvetništvo si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran, ne glede na razlog inbrez predhodnega opozorila. Prav tako odvetništvo ni odgovorno za občasno nedelovanje strani in s tem nastale posledice.

Odvetništvo svetuje, da se uporabniki glede ocene katerekoli vsebine na tem spletnem mestu posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki ter vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem mestu, pred uporabo nujno preverijo pri zaposlenih v odvetništvu ali pri drugih ustreznih strokovnjakih. Uporabniki uporabljajo spletno stran in objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Povezave iz spletne strani odvetništvado spletnih strani tretjih in/ali informacije o tretjih vodijo do virov, nad katerimi odvetništvo nima nadzora in zato ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh, ne more jamčiti in ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katere koli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco.

AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine (informacije, datoteke, dokumenti, besedila, podatki, slike, videoposnetki, opisi storitev in  proizvodov, celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi in druge vsebine) objavljene na spletni strani in vse aplikacije ter  vsa tehnologija, ki deluje v ozadju, so avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je odvetništvo in so kot take predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.

Vse vsebine na spletni strani so last  odvetništva in se ne smejo reproducirati, spreminjati, razmnoževati, prodajati, patentirati, licencirati, kopirati, prikazovati, prenašati, distribuirati, objavljati, ali drugače uporabljati v komercialne ali javne namene.

Uporaba je dovoljena izključno za izobraževalne in nekomercialne namene, a le pod pogojem, da se obvezno ohranijo in navedejo vsa v tem dokumentu zapisana opozorila o intelektualni lastnini ter avtorskih pravicah.

Ob vsaki uporabi (reprodukcija, spreminjanje, razmnoževanje, kopiranje, prenos, prikazovanje, prenašanje, objavljanje) vsebine spletne strani, mora biti obvezno naveden kot vir Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh iz Kopra ter spletna stran odvetništva https://www.starman-velkaverh.si/. Blagovne znamke, storitvene ter proizvodne znamke, logotipi in drugi zaščitni znaki, ki se pojavljajo na tej spletni strani,, so registrirane blagovne znamke odvetništva ter drugih pravnih ali fizičnih oseb in ima omenjena družba pravico do njihove uporabe.

Kakršna koli zloraba vsebine spletne strani v obliki njene uporabe v nasprotju z določili iz tega dokumenta, ali uporaba teh vsebin brez pisnega in pri notarju overjenega soglasja, je strogo prepovedana in predstavlja kršitev  avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine.

VAROVANJE  OSEBNIH PODATKOV

Podatke, ki jih odvetništvo pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za rabo odvetništva. Odvetništvo  bo s tako zbranimi podatki ravnalo v skladu z veljavno zakonodajo in etiko.

S posredovanjem osebnih podatkov preko kontaktnega obrazca se obiskovalec spletne strani strinja, da odvetništvo te podatke uporablja za interne namene, za statistične obdelave, za izvedbo potrebne komunikacije ali za obveščanja o novostih. Pri tem se odvetništvozavezuje, da podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam ali podjetjem s ciljem oglaševanja  in obdelave ter uporabe v smislu zakona.

V kolikor tega ne želite, morate to navesti ob prijavi na dnu poslanega sporočila ali nam ponovno pišite zgolj s tem namenom. Več o tem si lahko prebere v izjavi o varovanju.

KONČNA DOLOČILA

Za obiskovalce te spletne strani velja pravo Republike Slovenije. Z uporabo te spletne strani obiskovalec potrjuje, da je sprejel na tej spletni strani zapisane pogoje ter določila in da se z njimi strinja.

V primeru spora med strankami, ki nastane zaradi uporabe te spletne strani ali je spor kakor koli povezan z uporabo te spletne strani,  je pristojno sodišče s sedežem v Kopru.

Naši strokovnjaki