Starman

Odvetnica Veronika Kruljac

Veronika Kruljac

Odvetnica Veronika Kruljac je v letu 2003 pridobila diplomo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Dve leti kasneje je uspešno opravila državni izpit iz javne uprave, v letu 2008 pa Strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka in leto kasneje Pravniški državni izpit.

Delovne izkušnje je najprej pridobivala v Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem kot strokovni sodelavec – informator (2004-2005). V letu 2005 se je zaposlila kot odvetniška pripravnica pri odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu v odvetniški pisarni Odvetništvo / Studio legale Starman / Velkaverh in leta 2009 postala odvetniška kandidatka.

Od leta 2016 deluje kot odvetnica, zaposlena pri odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu.

Področja delovanja odvetnice:

  • civilno pravo,
  • izvršilno pravo,
  • nepremičninsko pravo,
  • gospodarsko pravo,
  • upravno pravo,
  • zadeve tujcev.

Znanje tujih jezikov:

  • italijanščina,
  • angleščina,
  • hrvaščina,
  • srbščina

Kontakt:

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel.: +386 (0) 5 63 09 222
Faks: +386 (0) 5 63 09 225
E-mail: veronika.kruljac@adv-velkaverh.si

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

Naši strokovnjaki