Starman

Odvetnica Špela Bauman

Špela Bauman

Odvetnica Špela Bauman je leta 2002 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot praktikantka si je najprej, v letih 2001–2002, nabirala delovne izkušnje pri notarki Mojci Tavčar Pasar in nato na Upravni enoti Piran, v Oddelku za okolje in prostor.

V odvetniški pisarni Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh se je zaposlila leta 2003 pri odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu.

Leta 2006 je opravila državni izpit iz javne uprave in državni pravniški izpit. Istega leta je pri odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu postala odvetniška kandidatka, do leta 2016 pa je bila pri njem odvetnica.

Leta 2016 je Špela Bauman postala samostojna odvetnica, ki kot zunanja odvetnica sodeluje z odvetniško pisarno Starman/Velkaverh.

Področja delovanja odvetnice:

  • statusno gospodarsko pravo,
  • stvarno pravo, upravno pravo, izvršilno pravo,
  • civilno pravo (družinsko, pogodbeno, dedno, odškodninsko idr.).

Znanje tujih jezikov:

  • italijanščina,
  • angleščina,
  • hrvaščina,
  • srbščina.

Kontakt:

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel.: +386 (0) 5 63 09 222
Faks: +386 (0) 5 63 09 225
E-mail: spela.bauman@adv-velkaverh.si

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

Naši strokovnjaki