Starman

Odvetniška kandidatka Maja Petelinšek

Maja Petelinšek

Odvetniška kandidatka Maja Petelinšek je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru (2004). Opravila je strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka in državni izpit iz javne uprave (2006, 2007). Pravniški državni izpit je opravila leta 2010.

Takoj po zaključku študija se je zaposlila v lokalni samoupravni skupnosti, kjer je delo kot pravnica opravljala na premoženjsko pravnem oddelku občine (2004-2011). Izkušnje v pravosodju je najprej pridobila kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Kopru (2009–2010).

Od leta 2011 je zaposlena v odvetniški pisarni Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh, sprva pri odvetniku Janezu Starmanu kot odvetniška kandidatka, nato pa pri odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu.

Področja delovanja odvetniške kandidatke:

  • civilno pravo (pogodbeno pravo, odškodninsko pravo, stvarno pravo, dedno pravo, družinsko pravo),
  • delovno pravo,
  • upravno pravo,
  • gospodarsko pravo,
  • kazensko pravo,
  • pravo prekrškov.

Znanje tujih jezikov:

  • angleščina,
  • nemščina,
  • hrvaščina.

Kontakt:

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel.: +386 (0)5 63 09 222
Faks: +386 (0)5 63 09 225
E-mail: maja.petelinsek@adv-velkaverh.si

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

Naši strokovnjaki