Starman

Odvetniški pripravnik Jure Mrakič

Jure Mrakič

Jure Mrakič je leta 2015 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in se istega leta zaposlil v odvetniški pisarni Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh. Leta 2015 je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka na Ministrstvu za javno upravo.

Področja delovanja odvetniškega pripravnika:

  • civilno pravo (pogodbeno pravo, odškodninsko pravo, stvarno pravo, izvršilno pravo),
  • kazensko pravo,
  • upravno pravo.

Znanje tujih jezikov:

  • angleščina,
  • italijanščina,
  • španščina,
  • hrvaščina.

Kontakt:

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel.: +386 (0)5 63 09 222
Faks: +386 (0)5 63 09 225
E-mail: jure.mrakic@adv-velkaverh.si

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

Naši strokovnjaki