Starman
glava_podstran_1
glava_podstran_2

Odvetnik mag. Aleš Velkaverh

Aleš Velkavrh

Odvetnik Aleš Velkaverh je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2008), leta 2016 pa je na isti fakulteti uspešno zaključil podiplomski študij civilnega in gospodarskega prava in pridobil naziv magister znanosti. Leta 2009 je postal sodni tolmač za angleški jezik.

Državni pravniški izpit je uspešno opravil leta 2010, leta 2012 pa tudi izpit za upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti.

V odvetniški pisarni Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh se je zaposlil leta 2008, nato je opravljal sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani (2008–2010). Poklicno pot je leta 2010 nadaljeval v odvetniški pisarni in leta 2012 postal odvetnik.

Področja delovanja odvetnika:

  • gospodarsko pravo (insolvenčno pravo, gospodarski spori, združitve in prevzemi),
  • gradbeno pravo (upravno in gradbeni spori),
  • civilno pravo (pogodbeno pravo, odškodninsko pravo, stvarno pravo),
  • delovno pravo,
  • pravo človekovih pravic.

 Znanje tujih jezikov:

  • italijanščina,
  • angleščina (sodni tolmač),
  • francoščina,
  • hrvaščina.

Kontakt:

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel.: +386 (0) 5 63 09 222
Faks: +386 (0) 5 63 09 225
E-mail: ales.velkaverh@adv-velkaverh.si

 

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

Naši strokovnjaki