Starman

Strokovnjaki

V odvetniški pisarni Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh zastopamo stranke na vseh pravnih področjih.

Pri odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu je zaposlenih več odvetnikov in odvetnic: odvetnica Ljiljana Matošič, odvetnica mag. Tina Podgornik, odvetnik Aleš Štravs, odvetnik Aleš Velkaverh in odvetnica Veronika Kruljac. Ti tvorijo enotno skupino odvetnikov in pooblastilo enemu od njih pomeni pooblastitev vseh.

Pri odvetniku Janezu Starmanu sta zaposlena odvetnika Maja Škrinjar in Ambrož Cvahte. V pisarnah odvetnikov – družabnikov je zaposlenih tudi več odvetniških kandidatov in kandidatk ter pripravnikov in pripravnic.

Specializacije in podeljeni nazivi

Posamezni odvetniki dosegajo visoko strokovnost na področju pomorskega prava, carinskega prava, špedicije in logistike, stečajnega prava in stvarnega prava.

Pridobljene imajo nazive sodni tolmač za angleški, hrvaški in italijanski jezik, upravitelj v insolvenčnih postopkih ter mediator in ad hoc arbiter.

Poklicna etika

Odvetniki v odvetniški pisarni Starman/Velkaverh delujejo skladno s poklicno etiko in pravili Odvetniške zbornice Slovenije ter kodeksom poklicne etike CCBE. V okviru kolektivnega odvetniškega zavarovanja imajo zavarovano poklicno odgovornost po standardni polici Odvetniške zbornice Slovenije in dodatna zavarovanja.

Stranki je pri odvetniku zagotovljena popolna diskretnost, vse informacije, zaupane odvetniku, so zaupne. Odvetnik ne more biti zaslišan v kazenskem ali civilnem postopku ali kakorkoli drugače prisiljen izpovedati o tem, kar mu zaupa stranka. Skladno s predpisi pa je dolžan poročati o dejanjih, ki pomenijo prepovedano pranje denarja.

Vrednost storitev

Naše storitve obračunamo po veljavni odvetniški tarifi in v skladu z ostalimi oblikami, ki jih dopušča Zakon o odvetništvu.

Naši strokovnjaki